Kalendár udalostí a rezervácií


číslo: názov udalosti/podujatia: organizátor: termíny udalosti/podujatia:
1 Workshop "Ako sa to robiť dá!" - miesto Kolárovo - zrušený SEV Dropie 16.03. - 16.03.
2 Otvorenie sezóny v SEV Dropie - workshop "Príbeh krajiny Lúk" SEV Dropie 25.03. - 25.03.