Zaujímavosti okolia

1. Technická pamiatka Kolárovský lodný mlyn

Lodný mlyn v Kolárove je posledným exemplárom plávajúceho mlyna a jediným lodným mlynom na Slovensku. Rekonštruovanú podobu vyrobili v Slovenských lodeniciach v Komárne v roku 1982 podľa vzoru bývalého lodného mlyna v Radvani nad Dunajom. Vedie k nemu 86 m dlhý most, ktorý sa považuje za najdlhší most s drevenou konštrukciou v Európe. V rokoch 2015- 2016 sa rekonštruovala strešná krytina z drevených šindľov, takže mlyn víta návštevníkom v novom šate.

http://www.vodnymlyn.sk/

2. Národná kultúrna pamiatka Komárňanský pevnostný systém

Pevnosť tvorí rozsiahly komplex obranných stavieb, ktoré obkolesujú celé mesto. Dokonca niektoré súčasti sa nachádzajú aj na pravom brehu Dunaja v Maďarsku, či ľavom brehu Váhu. Veľkoleposť celého komplexu spočíva v obrovskom rozsahu a vysokej miere zachovalosti, vďaka čomu na Pevnosť v Komárne natrafíte takmer na každom rohu.

http://www.komarno.sk/sk/prehliadka-pevnosti_4260.html

3. Cyklochodník Kolárovo- Komárno

Sedemnásť kilometrov dlhý úsek cyklotrasy Komárno- Kolárovo, s prepojením na maďarský Komárom. Cyklochodník vedie po pevnej hrádzi Váhu takmer celý v prírode. Výhodou cyklotrasy je jej priechod do Maďarska, kde si možno pozrieť pamätihodnosti mesta Komárom, prípadne pokračovať po ďalších trasách aj viac do vnútrozemia.

http://www.kedykde.sk/clanky/aktuality/komarno-kolarovo-otvorili-cyklotrasu-popri-vahu-smerom-do-komaromu-2

4. Veľkolélsky ostrov

V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. Jej rozsiahle časti boli zničené počas posledných desaťročí, čo viedlo k veľkému úbytku populácií typických druhov vtákov. BROZ v spolupráci s partnermi v rámci projektu Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja revitalizoval ramenné sústavy a riečne ramená, mokrade, nížinné lúky ako dôležité potravové biotopy pre vtáctvo, kolmé riečne brehy na hniezdenie v Podunajsku.

http://www.broz.sk/danubebirds

5. NPR Číčovské mŕtve rameno

Jednou z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova je mŕtve rameno Dunaja na hranici Číčova. Toto jazero nesúmerného tvaru vzniklo v roku 1899, keď Dunaj pretrhol hrádzu. Územie je chránenou prírodnou rezerváciou od roku 1964. Názov Lion dostala podľa francúzskeho vojaka, ktorý sa usadil na jeho brehu na konci I. svetovej vojny.

http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/so6-szakajtas.htm