Cenník

Cenník ubytovacích služieb ubytovacie služby sú dočasne obmedzené (z dôvodu plánovanej rekonštrukcie ubytovne)

Cena

ubytovanie pre MŠ (dočasne nie je v ponuke)

6,00 €/ noc/ osoba

ubytovanie ZŠ, študenti, dôchodcovia, rezortné organizácie MŽP SR (dočasne nie je v ponuke)

8,00 €/ noc/ osoba

verejnosť - individuálna turistika (dočasne nie je v ponuke)

13,00 €/ noc/ osoba

eko-verejnosť (dočasne nie je v ponuke)

10,00 €/ noc/ osoba

stanovanie

3,50 €/ noc/ osoba

 

Cenník doplnkových služieb

Cena

prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia)

80,00 €/ deň

prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia)

50,00 €/ ½ dňa

prenájom vonkajšej kuchyne

10,00 €/ deň

prenájom odbornej učebne s didaktickou technikou (dataprojektor, notebook, DVD prehrávač, TV, laserové ukazovátko) (dočasne nie je v ponuke)

20,00 €/ deň

výpožička grilu na PB fľašu

5,00 €/ deň

výpožička kotliny

2,00 €/ deň

výpožička bicykla

3,00 €/ ½dňa

prenájom pasienka

100,00 €/ deň

vstupné (organizovaná skupina deti MŠ, ZŠ, SŠ)

1,00 €/osoba

vstupné (individuálna verejnosť, deti do 3 rokov bezplatne)

1,50 €/osoba

lektorovaná exkurzia po SEV Dropie (v slovenskom a maďarskom jazyku)

15 €/skupina/ 2 hod.

lektorovaná exkurzia po SEV Dropie (v anglickom jazyku)

25 €/skupina/2 hod.

BIOriad 1 (sada 10 ks pohárov)

0,50 €/ 10 ks

BIOriad 2 (sada 10 ks lyžičiek)

0,60 €/ 10 ks

BIOriad 3 (sada 10 ks tanier plytký)

1,70 €/ 10 ks

BIOriad 4 (sada 10 ks tanier hlboký)

2,00 €/ 10 ks

BIOriad 5 (sada 10 ks lyžica)

1,00 €/ 10 ks

BIOriad 6 (sada 10 ks vidlička)

1,20 €/ 10 ks

BIOriad 7 (sada 10 ks nožík)

1,20 €/ 10 ks