O webovom sídle

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nájdete nás na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. SEV SAŽP Dropie zabezpečuje neformálne vzdelávanie v oblasti praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu.

Webová stránka slúži na:

  • propagáciu projektov
  • propagáciu programov strediska
  • informačný charakter.