1. výskumnícky workshop

1. výskumnícky workshop v rámci NP HA3 - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku - sa konal 19.-21.júna 2019 v SEV Dropie.

Workshopu sa zúčastnili žiaci rôznej vekovej kategórie zo ZŠ Zemianska Olča. Workshop sa zameral na spoznávanie okolitej prírody Dolného Žitného ostrova a prírodnín z nej a na lúčny ekosystém v SEV Dropie. Účastníci interaktívnou formou spoznávali liečivé bylinky, ale aj okrasné rastliny a porasty lúk v CHVÚ Ostrovné lúky, ochutnali limonádu z byliniek v našej prírodnej ukážkovej záhrade a zbierali prírodniny, ktorých stavbu, materiál a ich význam v prírode určovali v rámci eko-hry Pexeso prírody.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055