2. výskumnícky workshop

15.-17.júla sa ďalšieho workshopu zúčastnilo 50 mladých výskumníkov z Kolárova a Serede, ktorí sa venovali vodnému a lúčnemu ekosystému okolitej krajiny, ale tiež v nemalej miere aj starostlivosti o svoje blízke okolie.

Populárny bol odchyt živočíchov z jazierka a následné pozorovanie mikroskopom (korčuliarka, potápnik), ale ukázal sa na brehu jazierka aj poskakujúci skokan hnedý, ktorého je možné uzrieť veľmi zriedkavo. Na lekne oddychovalo niekoľko jedincov skokana zeleného, ktorí sa nenechali prieskumom rušiť. Prechádzku poľnou cestičkou k sakrálnej pamiatke obohatilo spoznávanie poľných, lúčnych a močiarnych bylín (štetka lesná, pyštek obyčajný, čakanka, ihlica tŕnitá, myší chvost, vrbica vŕbolistá, mrkva obyčajná a i.), ale cestu výskumníkom skrížil aj hraboš poľný, ktorý sa pravdepodobne ponáhľal do poľa za potravou. Počas čistenia sakrálnej pamiatky - kríža, sa zistilo, že pochádza z 19.storočia a dala ju postaviť rodina Kosztolányiovcov na znak vďaky, že prežili útrapy vtedajších čias. V starostlivosti o okolie sa pokračovalo aj ďalší deň, kedy naši malí výskumníci - pomocníci vyzbierali na prístupovej ceste k SEV Dropie a pri hlavnej ceste niekoľko vriec odpadu, ktorý pravdepodobne zanechali za sebou autom sa prepravujúci cestovatelia z alebo do väčších miest (napr. plastové poháre z McDonaldu a plechovky). Istou formou odmeny za tento kus práce im bol kreatívny kútik, v ktorom sa vytvárali minihávedníky pre hmyz a vyrábalo sa krmítko pre vtáky. Niektorí si vyskúšali aj svoje herecké nadanie v rámci eko-hry Druhy zvierat, keď mali za úlohu napodobniť zvukom a pantomímou náhodne vybraného živočícha, ktorého ostatní účastníci hry museli pomenovať. Na prechádzkach okolím mladí výskumníci pozorovali vtáctvo ďalekohľadom, hoci zachytiť pokojný moment na strome sediaceho vtáka fotoaparátom, sa nepodarilo. Úsmev na tvárach nasvedčoval tomu, že naši malí výskumníci odchádzajú spokojní, dokonca sme dostali prísľub, že o rok sú tu znova !

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055