3. výskumnícky workshop

3. výskumnícky workshop Leto na Lúkach tento rok odhaluje miestné historické dedičstvo.

Cieľom 3. výskumníckeho workshopu národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku – Leto na Lúkach - bolo nielen poskytnúť účastníkom množstvo užitočných informácií a poznatkov v oblasti ochrany prírody a kultúrnych a historických pamiatok, ale hlavne obnoviť malú sakrálnu pamiatku – božiu muku - v blízkosti SEV Dropie. Účastníci workshopu, deti z obcí Sokolce, Zemianska Olča, Kolárovo a Bodzianske Lúky, ukázali svoje zručnosti a nadanie v malých pracovných skupinách, v rámci ktorých nanovo postavili  božiu muku, navrhovali a tlačili pozvánky, letáky a plagáty o workshope, piekli langoše, a samozrejme, nemohli chýbať ani hry v prírode a opekačka ! Okrem samotných účastníkov workshopu sa počas týždňa na Dropom vystriedalo aj niekoľko remeselníkov, ktorí deťom predviedli a poskytli možnosť vyskúšať si ešte zachovalé staré remeslá – hrnčiarstvo, rezbárstvo a smaltovanie. Kreatívni jednotlivci sa vyžili vo vytváraní rôznych ozdôb z prírodného materiálu v tvorivých dielňach, ktoré prezentovali návštevníkom v posledný deň workshopu. Tí svojou prítomnosťou podporili náš úmysel aj na slávnostnom odhalení a vysvätení božej muky. Veríme, že Leto na Lúkach bude mať svoje pokračovanie aj na budúci rok a znova sa nám podarí uskutočniť „dobrý skutok“ s cieľom zachovať ho pre ďalšiu generáciu.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055