Deň prírodných vied v Kolárove 10.6.2019

Deň prírodných vied v Kolárove sa uskutočnil v rámci podujatí Slnovratu na Dunaji.

Organizovalo ho Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku. Cieľom akcie bolo, aby mladší a starší žiaci škôl mesta Kolárovo spoznali rastlinnú a živočíšnu ríšu oblasti Dögös v Kolárove. Odborníci z rôznych prírodných vied prednášali, vysvetľovali a názorne ukazovali zaujímavosti o druhoch žijúcich v tejto lokalite.  SEV Dropie sa zapojilo do aktivít ukážkami prírodnín z Dolného Žitného ostrova  a prednáškou o najťažšom lietajúcom vtákovi – dropovi fúzatom, ktorý ešte v nedávnej minulosti voľne obýval naše okolité lúky.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055