ENVIROHRY 2019

Envirohry 2019 boli realizované v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky. Hostiteľom bola Slovenská agentúra životného prostredia a konali sa 26.-27.9. v SEV Dropie.

"Háveď okolo nás" bola téma tohto ročníka, ktorá sa účastníkom priblížila interaktívnou exkurziou po SEV Dropie. Tí mali možnosť "nahliadnuť" do sveta lúk, hmyzu, vtáctva a liečivých bylín, ale tiež si aj prakticky mohli vyskúšať odchyt nočného hmyzu. Každý jeden účastník si mohol taktiež "rozšíriť svoje obzory" pozorovaním nočnej oblohy a plejádou hodnotných informácií od pracovníka Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Jednotlivé organizácie predstavili svoju činnosť krátkymi prezentáciami a Envirohry 2019 spestrila aj návšteva Ekofarmy Ostrov vo Veľkom Léli.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055