Environmentálny workshop pre pedagógov 18.9. v SEV Dropie

Pozývame vás na environmentálny workshop pre pedagógov EV, biológie, prírodovedy a iných prírodných vied, odborníkov a pracovníkov v oblasti EV "Ako sa to robiť dá!", ktorý sa uskutoční 18.9. 2020 v SEV Dropie, Zemianska Olča.

Workshop sa bude týkať hlavne praktických aktivít a noviniek v oblasti EV a zároveň bude „inštruktážou“ k súťaži Hypericum, ktorá sa uskutoční 20.10.2020 taktiež v SEV Dropie, Zemianska Olča.

Budete mať možnosť podrobne sa oboznámiť s podmienkami a pravidlami tohtoročnej súťaže, a niektoré nápady a zaujímavosti si aj prakticky vyskúšať v rámci kreatívnych pracovných skupín.

Workshop sa organizuje v rámci Národného projektu Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajin.

Pre ďalšie informácie kontaktujte SEV Dropie na: lilla.szaboova@sazp.sk; alebo: sev-dropie@sazp.sk

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055