ENVIROSOBOTY PRE VEREJNOSŤ V SEV DROPIE

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie bude pre verejnosť otvorené každú Envirosobotu od apríla do október 2022.

 

Harmonogram otvorenia si môžete pozrieť v našom kalendári na webe.

Tešíme sa na vašu návštevu.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055