Festival vody 2019 - SAŽP SEV Dropie ako člen poroty

10.12.2019 aj SEV Dropie malo možnosť byť rozhodujúcim členom poroty na Festivale vody 2019, ktorý každoročne organizuje Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS)

Tento rok to bol už 10.ročník súťaže, ktorej sa zúčastnili žiaci základných škôl z celého Slovenska. Prezentovali svoje projekty na rôzne témy v spojitosti s vodou, ktorej máme, bohužiaľ, zo dňa na deň menej... Rozhodovanie o umiestneniach v dvoch kategóriách nám dalo zabrať, lebo žiacke spracovania tém boli naozaj pútavé, inovatívne a mnohé na pomerne vysokej odbornej úrovni. Ďakujeme za skvelý zážitok a žiakom želáme veľa chuti a motivácie zapojiť sa do súťaže aj tento rok. Viac o témach a umiestneniach si môžete prečítať na stránke BVS a prezrite si aj fotogalériu zo súťaže.

modraškola prevzala ocenenie

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055