Hypericum 2018

Ani sme sa nenazdali a je dobojované. Envirosúťaž Hypericum 19. ročník pozná svojich víťazov. Kľúčovou témou súťaže bola Poľnohospodárska biodiverzita.

Mnohým sa môže zdať, že udržiavanie diverzity v poľnohospodárskej krajine nemá svoj význam. No naopak i poľnohospodárska krajina môže byť životným priestorom pre rôzne druhy rastlín a živočíchov. Nemusí mať vzhľad „mesačnej krajiny“ kde vládnu obrovské monokultúry, umelé hnojivá a poľnohospodárska technika.

Vytváraním tzv. Ostrovov biodiverzity ako sú remízky, lesíky, medze, pastviny, vodné plochy prispievame k zvyšovaniu ekologickej stability a diverzity poľnohospodárskej krajiny.

22. mája 2018 dorazilo do Strediska environmentálnej výchovy SAŽP DROPIE Zemianska Olča 7 družstiev z Nitrianskeho a Bratislavského kraja. Tento rok nám príroda nadelila na Hypericum prekvapenie v podobe krásneho počasia.

Súťažné  družstvá sa úspešne popasovali s otázkami jednotlivých stanovíšť. No víťazné môžu byť iba 3 družstvá. Prvé miesto vybojovali dievčatá zo ZŠ s VJM – Alapiskola z Nesvád,  Katarína Haris, Jennifer Dobrovodská a Laura Pásztóová s pani učiteľkou Mgr. Takácsovou. Veľký boj bol o druhé a tretie miesto, ktorý sa musel rozhodnúť až v rozstrele. Napokon druhé miesto obsadili dievčatá zo ZŠ Jána Amosa Komenského z Kolárova, Tünde Fazekašová, Romana Piskalíková a Viktória Kertaiová s pani učiteľkou Ing. Vajdovou. Tretie miesto získali žiaci zo ZŠ s VJM – Alapiskola, Žihárec, Martin Veverka, Chiara Décsiová a Adrián Takáč s pánom učiteľom PaedDr. Tóthom. Všetkým víťazom blahoželáme.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným za vytvorenie úžasnej atmosféry a partnerom, ktorý spolu so SEV SAŽP Dropie pomohli so spoluorganizáciou 19.ročníka - CHKO Ponitrie, CHKO Dunajské Luhy, Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a kolegovia zo SAŽP. Už teraz sa tešíme na ročník s poradovým číslom 20.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055