HYPERICUM 2020 - prebieha prihlasovanie na súťaž !!!

Envirosúťaž Hypericum sa uskutoční 20.10.2020 v SEV Dropie, Zemianska Olča. Súťaž je určená pre 2.stupeň základných škôl. Prihlasovanie na súťaž prebieha aj v letných mesiacoch, najneskôr však do 25.9.2020 !

Dávame vám do pozornosti zmeny týkajúce sa realizovania praktických aktivít, ktoré sú v rámci súťaže taktiež hodnotené. Praktické aktivity "Ostrovy života" môžu súťažné družstvá uskutočňovať už aj počas letných mesiacov, ale aj na jeseň, v školskom roku 2020/2021.

Záujemcovia o súťaž nás môžu kontaktovať e-mailom: sev-dropie@sazp.sk alebo telefonicky na tel.č. 0915 576 296. Taktiež vám poskytneme podrobné informácie o priebehu a podmienkach súťaže.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055