HYPERICUM 2020 - prihlasovanie na súťaž do 20.9.2020

Srdečne vás pozývame na envirosúťaž Hypericum, ktorá sa tento rok bude konať 20.10.2020 pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov, v SEV Dropie, Zemianska Olča.

Súťaž je určená pre žiakov 2.stupňa ZŠ. Ďalšie informácie získate na: lilla.szaboova@sazp.sk, taktiež je možné sa touto cestou na súťaž aj prihlásiť.

Aktivita sa realizuje v rámci Národného projektu Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055