Inovačné vzdelávanie pre učiteľov

SAŽP získala oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania učiteľov pod názvom "Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj" vydaného MŠVVaŠ SR v októbri 2020. Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov spúšťame v apríli 2022.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch program. Prihlásiť sa môžete do 4. apríla 2022.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055