Leto na Lúkach so SEV Dropie

Leto na Lúkach sa stáva tradíciou. V dňoch 10.-14.8.2020 sa v SEV Dropie už druhýkrát zišla mládež, malí i dospelí z okolitých obcí, aby znova prežili spolu Leto na Lúkach.

Leto na Lúkach. t.j. Výskumnícky workshop pre deti, sa realizuje v rámci NP HA3 Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorú zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia. Cieľom wokrshopov je, okrem spoznávania okolitej prírody a krajiny, aj oboznámiť sa s regionálnymi zvykmi, tradíciami, pamiatkami, kultúrou, resp. získať prehľad a uvedomiť si prepojenosť a súvis historických udalostí a  zmien so súčasnosťou, a zároveň si uvedomiť spätosť obyvateľov daného regiónu s prírodou. Všetky tieto aspekty mohli účastníci workshopu spoznať cez remeslá a aktivity uskutočňované počas dní workshopu - práca s hlinou, smaltovanie, batikovanie, obnovenie sakrálnej pamiatky - prícestného kríža, zber úrody (feferoniek), výroba kváskového chleba pod.

Čo všetko mali účastníci možnosť zažiť, si môžete pozrieť aj na Facebooku.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055