Lokálna zraniteľnosť, biodiverzita a poľnohospodárstvo na Dolnom Žitnom Ostrove

Na sobotu 4.6. sme pripravili mimoriadny program pre medzinárodnú skupinu Roots&Shoots na tému Lokálna zraniteľnosť, biodiverzita a poľnohospodárstvo na Dolnom Žitnom Ostrove.

Tento vzdelávací program sa uskutočnil v rámci projektu Living Lab Dropie (WP3), kde sa návštevníkom názornými ukážkami predstavili opatrenia (adaptačné a mitigačné), ktoré sú v súčasnosti považované za najúčinnejšie pri zmierňovaní dopadov klimatickej zmeny. 

O tejto udalosti môžete sa viac dočítať na stránke Ewobox.

Climate Change Living Lab Pertner Logo

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055