Metodický deň kprogramu Enviróza v Dunajskej Strede

Metodický deň pre školy a metodické centrá ku školskému programu Enviróza  sa uskutočnil dňa 4.6.2019 v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku v Dunajskej Strede.

Metodického dňa sa zúčastnilo 18 pedagógov z okolitých okresov, ktorí sa dozvedeli informácie o možnostiach zapojenia sa do školských environmentálnych programov SAŽP (Enviróza, Ekostopa, Poznávame hrou a i.).  Vedúca SEV Dropie - Katarína Vajliková taktiež priblížila účastníkom tému Zelené siete na školách formou prezentácie a praktických ukážok.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055