OTESTUJ SI VEDOMOSTI - HYPERICUM 2020

K súťaži Hypericum 2020 sme pre vás pripravili vedomostné otázky, ktoré vo veľkej miere obsiahnu témy súťaže. Otázky sú určené nielen pre súťažné tímy, ale aj pre pedagógov, environmentalistov, laickú verejnosť a pre každého, kto sa o ochranu prírody a životné prostredie viac zaujíma.

Otázky budú uverejňované každý pondelok na FB stránke SEV Dropie. Či ste správne úlohy vyriešili, si môžete skontrolovať vždy v nedeľu príslušného týždňa, taktiež na FB SEV Dropie. Obyčajne na vás bude čakať 3 - 5 úloh, resp.otázok, pri ich riešení vám poslúži ako pomôcka internet alebo napr. aj rôzne encyklopédie a atlasy živočíchov a rastlín, ktoré isto nájdete doma vo vašich knihovničkách.

Prajeme vám veľa zdaru pri ich riešení, tešíme sa na stretnutie na súťaži.

Nové otázky nájdete každý týždeň pridané do albumu na Facebook.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055