OZNAM! Obmedzená prevádzka v sezóne 2024

Vážení návštevníci, pedagógovia, žiaci ...

V sezóne apríl - október 2024 bude prístup do areálu SEV Dropie pre žiacke skupiny, ale aj individuálnych návštevníkov, obmedzený, a to z dôvodu plánovaných stavebných prác.

Nahlásené exkurzie sa z tohto dôvodu neuskutočnia, skupiny budeme jednotlivo informovať aj telefonicky.

Ďakujeme vám za pochopenie !

tím SEV Dropie

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055