Pexeso Tajomstvá hávede a Z vtáčej ríše Podunajska

Národný projekt Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny nám umožnil realizáciu aktivity "pexesá", z ktorých vznikli 3 verzie - Tajomstvá hávede (SJ/AJ), Undorító élőlények (HU) a Z vtáčej ríše Podunajska (SJ/HU).

Na ich tvorbe (od návrhu až po tlač) sa okrem odborných pracovníkov SEV Dropie podieľalo viacero osôb, ktorým touto cestou ďakujeme za spoluprácu: fotografie poskytli - Gábor Fűri, Zsolt Riflik, Jozef Chavko, Ján Svetlík; ilustrácie - Ladislav Vojtuš; recenzent: Roman Slobodník.

Pexesá sú nielen formou zábavy, ale zároveň aj odborno-náučnou literatúrou o hmyze, hávedi a vtákoch regiónu Podunajsko.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055