Pripravujeme sa na pilotovanie certifikácie poskytovateľov EVVO

Návrh systému certifikácie v priebehu októbra-novembra sa finalizuje.

Počas dvoch dní 11. – 12. októbra sme sa v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie zaoberali orgánmi certifikácie a ich úlohami. Riešili sme tiež funkcie webovej aplikácie, ktorá bude slúžiť na propagáciu, na komunikáciu a administráciu systému certifikáce. Na záver sme si načrtli, čo musíme spraviť, aby sme splnili cieľ: v roku 2024 odpilotovať navrhnutý systém v praxi. Budúci rok odštartujeme informačným webinárom pre všetkých poskytovateľov EVVO, čiže pre potenciálnych žiadateľov o certifikáciu. 

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055