Protipandemické opatrenie v SEV Dropie

Sprísneným protipandemickým opatreniam COVID-19 SEV Dropie je pre verejnosť uzatvorený do odvolania.

Do odvolania je SEV Dropie pre verejnosť zatvorené kvôli sprísneným protipandemickým opatreniam COVID-19.
Ďakujeme za pochopenie.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055