Seminár - Zelené siete - MPC Nitra 2018

Dňa 5.10.2018 sa uskutočnil v MPC Nitre seminár o inšpiráciách pre praktické aktivity v environmentálnej výchove žiakov ZŠ.

Zelené siete - inšpirácie Vajliková

Zelené siete - praktické aktivity Augustiničová

Fotografie z podujatia a kráty članok možete nájsť na stránke Metodicko-pedagogického centra.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055