SEV Dropie znova otvorí svoje brány 15.6.2020 !!!

Milí návštevníci a milovníci prírody, srdečne vás očakávame v pracovných dňoch od 10.00 do 15.00 hody a každú nepárnu sobotu od 10.00 do 18.00 hod.

V tieto dni vám za pomoci Sprievodcu drop Karči rozpovie "Príbeh krajiny" a spomínané soboty budete mať možnosť využiť Lúčny expres (koník Hamvas s vozom a pohoničom) od 16.00, ktorý vás prevedie krajinou Ostrovných lúk. Sprievodca je k dispozícii v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, v prípade záujmu o lektorovanú exkurziu, je nutné ju 3 dni vopred nahlásiť. Môžete tak urobiť na tel.č. 0915 576 296 alebo na sev-dropie@sazp.sk. Pri vstupe do areálu, sa, prosím, oboznámte s Návštevným poriadkom SEV Dropie. Okrem iného, veľký dôraz kladieme na separovanie odpadu, fajčenie je dovolené len! na vyhradenom mieste, prítomnosť psov je možná len! na vodítku.

Ďakujeme za akceptovanie našich pravidiel.

Tešíme sa na vašu návštevu!

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055