Slnovrat na Dunaji so SEV Dropie 2023

Srdečne Vás pozývame na networkingovú aktivitu Slnovrat na Dunaji so SEV Dropie 24. júna 2023 (v sobotu). Aktivita je realizovaná v rámci projektu OP-KŽP Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny. Program dňa nájdete na letáku.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055