Trstinový altán - "Chute podunajskej prírody"

SEV Dropie má novú stavbu - altán s trstinovou strechou, s kapacitou 80 osôb, ktorý sa postavil v rámci projektu SKHU/1601/1.1/258/NATUR/ DANUBEPARKS - Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko a do užívania bol odovzdaný 28.11.2019.

Svojou prítomnosťou nás na podujatí poctil štátny tajomník MŽP SR, pán Norbert Kurilla a generálny riaditeľ SAŽP, pán Richard Müller. Hosťami dňa boli aj ďalší pracovníci SAŽP, starostovia obcí dolného Žitného ostrova, zástupcovia škôl, a samozrejme miestni obyvatelia a známi. Program dňa nám spestrili predškoláci MŠ a žiaci ZŠ z Kolárova, a chutnými žitnoostrovskými dobrotami nás pohostili miestne gazdinky a gazdovia.

Viac o projekte Chute podunajskej prírody sa dozviete na stránke www.danubenaturpark.sk

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055