Upracme svet, upracme Slovensko

Pripoj sa s nami k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je vyčistiť naše okolie. Zapoj sa spolu s ďalšími tisíckami dobrovoľníkov po celom Slovensku do Jarného upratovania kedykoľvek medzi 20. 3. a 22. 4. 2023. Zapoj sa do kampane a buď tak dobrým príkladom.

Napríklad do upratovania dňa 21.4.2023 v CHVÚ Ostrovné lúky, ktoré organizuje SEV Dropie v spolupráci s obcami Zemianska Olča a Bodzianske lúky a s podporou Základnej školy Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči a Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove. Stretávame sa o 10:30 v SEV SAŽP Dropie, Kolárovská 55, Zemianska Olča.

Pridajte sa!

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055