Víkend otvorených parkov a záhrad - SEV Dropie sa zapojilo krátkym video shotom

Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý je celoslovensky organizovaný Národným Trustom n.o., sa tento rok uskutočnil v náhradnom termíne 9.-11.2020.

Otvorené boli niektoré parky a záhrady, mnohé tak nemohli urobiť kvôli zvýšeným protipandemickým opatreniam.

SEV Dropie sa každoročne do víkendu parkov a záhrad zápaja, avšak tento rok sa Prírodná ukážková záhrada mohla popýšiť svojou novou záhradou, pocitovým chodníkom a ďalšími novými prvkami tiež len online formou. Krátku upútavku a pozvánku do SEV Dropie v ďalšej sezóne si môžete pozrieť v tomto videu

Prírodná ukážková záhrada SEV Dropie sa teší na návštevníkov v budúcom roku!

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055