"Zelená sieť v škole" Metodický deň v Komárne 23.10.2019

Dňa 23.10.2019 organizuje SEV Dropie v spolupráci s MPC v Komárne metodický deň "Zelená sieť v škole" - environmentálny workshop pre pedagógov (nielen ekológov a environmentalistov!!!). Záujemcovia sa môžu prihlasovať na stránke MPC

Projekt LIFE12 NAT/SK/001155

Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

POZVÁNKA

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie

a

Metodicko-pedagogické centrum v Komárne

Vás pozývajú na

„Zelená sieť v škole“

Environmentálny workshop pre pedagógov

 

Termín: 23.október  2019

Miesto realizácie: Metodicko-pedagogické centrum
Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 945 01  Komárno

Trvanie: 9:00 – 12:00 hod.

PROGRAM:

09:00 – 09:30 Programy SEV Dropie pre školy (Stredisko environmentálnej výchovy Dropie, Zemianska Olča) – prezentácia - Szabóová

09:30  – 09:45 Ako vytvárať zelenú sieť v školských areáloch? -prezentácia inšpirácií –  Kubačková

09:45 – 10:45 Praktické aktivity k tvorbe zelenej siete – Kubačková, Szabóová, Vajliková  

10:45 – 11:30 Environmentálne problémy Žitného ostrova – prezentácia – Vajliková

 11:30 – 12:00 Diskusia, spätná väzba

Obsah: bezkreditové školenie zamerané na aktuality v environmentálnej výchove

Lektor: Ing. Katka Vajliková, vedúca SAŽP SEV Dropie,

              Mgr. Lilla Szabóová SAŽP SEV Dropie

              Ing. Daša Kubačková SAŽP SEV Dropie

Workshop je realizovaný v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Komárne. Počet prihlásených: max. 2 pracovníci (učitelia) z jednej školy (nie je podmienkou, aby pedagóg mal aprobáciu environmentálna výchova alebo ekológia

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055