Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Voda nad zlato, spoznávanie biodiverzity na Dolnom Žitnom Ostrove.


10. 06. 2022

Základná škola Sokolce s VJM

Žiaci skúšajú napájadlo a život v ňom.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055