Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Klimatické desatoro


27. 04. 2022

Základná škola Mateja Bela Šamorín

Na plátne lektor ukazuje na Dropie stránke knižnicku s ostrovmi života.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055