Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Networking: Spoznávanie adaptačných opatrení na zmenu klímy


16. 11. 2022

Networking záujmových skupín_ZŠ Konkolyho Hurbanovo

ZŠ a OZ

Študentom sa predstavuje lektor z občianského združenia Hurbanovská Oáza a lektorka z SEV Dropie.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055