Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Klíma tematický deň: Odpad, udržateľná spotreba a cirkulárna ekonomika


16. 03. 2023

Enviroakadémia Trnava

ZŠ a SŠ

Lektorka ukazuje na plakát ktorá zobrazuje príklady priaznivej a nepriaznivej krainy.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055