Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Lokálna zraniteľnosť na Dolnom Žitnom Ostrove a adaptačné opatrenia v rámci manažmentu krajiny


27. 03. 2023

Vysokoškolskí študenti / nastávajúci kolegovia z enviro odborov

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Lektorka privítá vysokoškolských študentov v stredisku.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055