Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Adaptačné prvky v SEV Dropie


07. 09. 2023

ZŠ Smetanov háj Dunajská Streda

Skupinová fotka pri dažďovej záhrade
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055