Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Zmena klímy a adaptačné opatrenia


08. 09. 2023

Cirkevná ZŠ s MŠ s VJM Keť

ZŠ a MŠ

Spoznávanie fungovania dažďovej záhrady.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055