Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Opatrenia voči klimatickým ohrozeniam


10. 10. 2023

Gymnázium Ľ.J. Šuleka

Lektorka porozpráva skupine históriu krajiny a ekologické aspekty udalostí.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055