Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Environmentálne záťaže očami detí a mitigačné opatrenia


31. 01. 2024

Materská škola s VJM Zemianská Olča

Chlapček pomocou lyžičky odstranuje model pneumatiky z jazierka.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055