Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Voda v krajine, voda v domácnsoti


27. 03. 2024

MŠ Lesná Kolárovo

Deti spozorujú rôzne prírodniny, ktoré sa môžu vyskytnúť na hlavovej vŕbe.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055