Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Lokálna zraniteľnosť, biodiverzita a poľnohospodárstvo na Dolnom Žitnom Ostrove


04. 06. 2022

Networking záujmových skupín

dospelí a mládež

Mediálny výstup

Návštevníci poslúchajú výklad lektora Veroniky Pogányovej pri stanovisku tzv.  "Zvuková tabuľa" náučného chodníka.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055