O nás

Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP Dropie je súčasťou Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktorý je organizačnou jednotkou Slovenskej agentúry životného prostredia.

Areál SEV SAŽP Dropie sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove - na území nížinných samôt - taní. Katastrálne spadá do 10 km vzdialenej Zemianskej Olče. Areál SEV SAŽP Dropie obklopuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky. CHVÚ Ostrovné lúky poskytuje životný priestor naturovským druhom - sokolovi červenonohému, ľabtuške poľnej, strakošovi kolesárovi a mnohým iným.

Areál Strediska environmentálnej výchovy Dropie sa stal nositeľom medzinárodného certifikátu „Ukážková prírodná záhrada“. Poznávacím znamením našej ukážkovej prírodnej záhrady sú hlavové vŕby a starostlivosť o ne. Prírodná záhrada s hlavovými vŕbami je zároveň aj neoddeliteľnou súčasťou programov pre verejnosť.

Súčasťou prírodného areálu je jazierko, fragment lužného lesa, informačné  centrum dropa fúzatého, kryté posedenie, ohnisko a detské ihrisko.

Nájdete u nás aj hospodársky dvor s domácimi zvieratkami. Pomáhajú nám menežovať trávnaté biotopy areálu.

 

Novinky

Víkend 8.-10.3. 2019 bude patriť dobrovoľníkom, ktorým nie je osud vŕb v Chránenom vtáčom území...

Tohtoročná pohybovo-vedomostná súťaž sa uskutoční 22.mája - na Medzinárodný deň biologickej...

Pozývame vás na metodický deň pod názvom Metodické dni pre školy a metodické centrá k školskému...

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý si podľa Dohovoru o mokradiach z roku 1971...

Dńa 5.10.2018 sa uskutočnil v MPC Nitre seminár o inšpiráciách pre praktické aktivity v...

Ani sme sa nenazdali a je dobojované. Envirosúťaž Hypericum teda jeho 19. ročník pozná svojich...

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR...

20. októbra symbolicky na Stredoeurópsky deň stromov sme vysadili 951 stromčekov pozdĺž 9 km...

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia - Dropie pripravuje...

Utorok, 27.9.2016 sa v SEV SAŽP Dropie založí nová dažďová záhrada.

V sobotu, 24.9.2016 prebehne počas Dňa otvorených dverí PSA Peugeot Citroen Slovakia v Trnave...

Na piatok 23.9. 2016 sa v SEV SAŽP Dropie plánuje ošetrenie stromov arboristami.

Nie je nám ľahostajný vplyv SEV SAŽP Dropie na životné prostredie. Preto sme si vyrátali našu...