Metodický deň 13.3. 2019

Body: 

Pozývame vás na metodický deň pod názvom Metodické dni pre školy a metodické centrá k školskému programu Enviróza, ktorý sa uskutoční 13. marca 2019 v Komárne, v priestoroch Metodicko-pedagogického centra (MPC). Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) - SEV Dropie organizuje tento deň v spolupráci s MPC v Komárne pre pedagógov, vychovávateľov a odborníkov v oblasti environmentálnej výchovy, ktorí majú záujem oboznámiť sa s novými trendami v environmentálnej výchove, získať inšpirácie ako vytvárať zelenú sieť v školských areáloch a prehľad o programoch a projektoch SAŽP a prediskutovať súčasné environmentálne problémy žitnoostrovského regiónu.

Ďalšie informácie, týkajúce sa predovšetkým prihlasovania na metodický deň, získate v MPC Komárno alebo u nás v SEV Dropie, Zemianska Olča.