Metodický deň 13.3. 2019

13.3.2019 sa v Komárne uskutočnil metodický deň pod názvom Metodické dni pre školy a metodické centrá ku školskému programu Enviróza. Usporiadateľmi bola Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Dropie (www.dropie.sazp.sk ) a Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v Komárne, v ktorého priestoroch metodický deň prebiehal. Na seminári boli prítomní pedagógovia zo 7 základných škôl z okresov Komárno, Nové Zámky a Dunajská Streda, ktorým bol predstavený program SAŽP – Enviróza (http://www.enviroza.sk/zisti-info/hra).

Účastníci tiež získali informácie o projektoch a programoch SEV Dropie, ktoré počas roka prebiehajú alebo sa dlhodobo uskutočňujú.