Pre návštevníkov

Cenník ubytovacích služieb Cena
ubytovanie pre MŠ 5,00 €/ noc/ osoba
ubytovanie ZŠ, študenti, dôchodcovia, rezortné organizácie 6,50 €/ noc/ osoba
verejnosť- individuálna turistika 8,50 €/ noc/ osoba
stanovanie 3,50 €/ noc/ osoba
   
Cenník doplnkových služieb Cena
prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia) 35,00 €/ deň
prenájom areálu s kuchyňou (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia, kuchyňa s vybavením pre 40 osôb) 40,00 €/ deň
prenájom kuchyne (s vybavením pre 40 osôb) 8,00 €/ deň
prenájom odbornej učebne s didaktickou technikou (dataprojektor, notebook, DVD prehrávač, TV, laserové ukazovátko) 15,00 €/ deň
prenájom grilu na PB fľašu 5,00 €/ deň
prenájom kotliny 2,00 €/ deň
prenájom bicykla 0,50 €/ deň
lektorovaná exkurzia po SEV Dropie 0,50 €/ osoba