Photo gallery Living lab

Photo gallery


Earth Day_ Let's clean Slovakia together


21. 04. 2023

Primary shools F. Móra from Zemianska Olča and F.Rákócziho from Kolarovo

primary school

sdf
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055