Photo gallery Living lab

Photo gallery


A rain garden as an effective measure against drought


12. 07. 2023

Ice hockey club Nové Zámky

primary school

Group photo at rain garden.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055