Photo gallery Living lab

Photo gallery


Climate education in a nutshell


28. 09. 2023

High school J. Fándlyho Šala

High school

Students build a birdhouse.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055