Photo gallery Living lab

Photo gallery


Climate theme day: Silent Spring


28. 09. 2022

Primary shool Františka Rákócziho II. Kolarovo

Primary and secondary shools

Pupils sit at the table and study the 10 Climate Commandments.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055